Sotiko.pl
PROMOCJA
SOTKO - serwery i domeny

Opcje na domeny .pl

Opcja na domenę - usługa polegająca na prawie bezwzględnego pierwszeństwa do rejestracji nazwy domeny, która została zwolniona. Takie zwolnienie domeny do puli domen możliwych do ponownej rejestracji, może odbyć się w skutek zaniedbania poprzedniego abonenta, co do konieczności wniesienia opłaty na następny okres abonamentowy.

Usługa w ramach wnoszonej opłaty zakładana jest na okres 3 lat i dotyczy tylko domen polskich.

Monitorowanie dostępności założenia takiej rezerwacji jest procesem automatycznym. Klient po wykupieniu usługi tylko czeka na sygnał o ewentualnej realizacji usługi. Informacja o realizacji usługi przychodzi do klienta bezpośrednio z dwóch niezależnych adresów e-mail, zarówno z NASK jaki i naszego systemu. Opcja daje możliwość ostatecznej rejestracji domeny, a okres w jakim należy tego dokonać to 10 dni + 4 dni na ewentualne reklamacje (całość maksymalnie 14 dni, po tym okresie prawo wygasa).

Usługa opcji może być realizowana tylko dla domen aktywnych , analogicznie nie może być zakładana dla domen wygasłych lub takich, w stosunku do których toczy się postępowanie wyjaśniające lub inne rozstrzygające ewentualne kwestie sporne, co do własności prawa do domeny.

Wysłanie zgłoszenia nie spowoduje automatycznie założenia opcji na wybrane domeny oraz nie gwarantuje pierwszeństwa do wykonania usługi. Założenie opcji nastąpi w momencie zaksięgowania środków na naszym koncie bankowym. Wskazany jest pośpiech w opłacaniu faktury proformy, w celu uzyskania wspomnianego pierwszeństwa.